atlas-roslin.pl
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Sparganium neglectum Beeby

jeżogłówka zapoznana
Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) Sch. et Thell.
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
25.09.1969, Stefanówek pow. Staszów; copyright © by Jerzy Kruk XL
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Brzegi wód płynących.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.