atlas-roslin.pl

Sparganium neglectum Beeby [🔉 spar·ga·ni·um *]

jeżogłówka zapoznana
Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) Sch. et Thell. [🔉 * e·re·ktum]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL
Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
XL

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Sparganium neglectum (jeżogłówka zapoznana)
Brzegi wód płynących.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
  • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 [85.1]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji