atlas-roslin.pl

(związek) All.Bidention tripartiti Nordh. 1940

odpowiada siedlisku „zalewane muliste brzegi rzek ... (3270)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Bidention tripartiti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Bidention tripartiti

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Bidention tripartiti

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Bidention tripartiti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Bidention tripartiti

  Ass.Polygono-Bidentetum
  
  Ass.Catabroso-Polygonetum hydropiperis
  
  Ass.Leersio-Bidentetum
  
  Ass.Rumicetum maritimi