Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
XL
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Catabrosa aquatica (brodobrzanka wodna)
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

#5 XL
pk.130710-1
leg. Paweł Kalinowski
/Góry, gm. Korczew, woj. mazowieckie/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. [🔉 ka·ta·bro·sa a·kwa·ti·ka]Catabrosa aquatica P. Beauv. [🔉 * a·kwa·ti·ka](pl) brodobrzanka wodna
aquaticus, -a, -um (lat., adj.)
wodny; rosnący w lub przy wodzie, w miejscu podmokłym; przymiotnik od aqua, -ae - woda
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.891 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.578+78k+565k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.658 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.294 [86.1]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.691 [11]
 • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.445 [85.2]
 • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.182 [5]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.172 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.904 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji