atlas-roslin.pl

(rząd) O.Glauco-Puccinellietalia Beeft. et Westh. ap. Beeft. 1962

halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe

odpowiada priorytetowemu siedlisku „śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (1340)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Glauco-Puccinellietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Glauco-Puccinellietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)