atlas-roslin.pl

(rząd) O.Glauco-PuccinellietaliaBeeft. et Westh. ap. Beeft. 1962

halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe · murawy solniskowe
odpowiada priorytetowemu siedlisku „śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (1340)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Glauco-Puccinellietalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Glauco-Puccinellietalia — ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Glauco-Puccinellietalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Glauco-Puccinellietalia

🔵 All.Puccinelion maritimae - zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych - zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych
🔵 Ass.Puccinellietum maritimae - zespół mannicy nadmorskiej - zespół mannicy nadmorskiej
🔵 Ass.Puccinello-Spergularietum salinae - zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego - zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego
🔵 All.Armerion maritimae - słone łąki nadmorskie - słone łąki nadmorskie
🔵 Ass.Juncetum gerardi - zespół situ Gerarda - zespół situ Gerarda
🔵 Ass.Plantagini-Bupleuretum tenuissimi
🔵 Ass.Triglochino-Glaucetum maritimae - zespół świbki i miecznika nadmorskiego - zespół świbki i miecznika nadmorskiego
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji