atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis Krieger 1937 ex Krotoska et Tobolewski 1978

Corynephorion canescentis Corynephorion canescentis Corynephorion canescentis Corynephorion cane…Corynephorion canescentisSpergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Corniculario-Cladonietum mitis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)