atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandriKorneck 1974

Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae Vicio lathyroidis-Potent… Vicio lathyroidis-…Vicio lathyroidis-Potentillion argenteaeSclerantho-Herniarietum glabraeDiantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)