atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis) Kobendza 1930

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)