atlas-roslin.pl

(związek) All.Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 1949

Sedo-Scleranthetalia Sedo-Scleranthetalia Sedo-Scleranthetalia Sedo-Scleranthetal…Sedo-ScleranthetaliaAlysso alyssoidis-Sedion albi (południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach)Arabidopsidion thalianae

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sedo-Scleranthion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)