atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Diantho-Armerietum elongate Krausch 1959

zespół goździka i zawciągu pospolitego
Armerio-Festucetum Knapp 1944
Diantho-Armerietum elongate
12.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Diantho-Armerietum elongate

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Diantho-Armerietum elongate

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Diantho-Armerietum elongate

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)