atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis Libb. 1940

zespół kocanki i jasieńca piaskowego
Helichryso-Jasionetum litoralis
19.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)