atlas-roslin.pl

(rząd) O.Corynephoretalia canescentis R.Tx. 1937

psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Corynephoretalia canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis — ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Corynephoretalia canescentis

  All.Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)
  
    Ass.Spergulo-Corynephoretum (murawy szczotlichowe)
    
    Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
    
    Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
    
    Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
    
  All.Koelerion albescentis (murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych)
  
    Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
    
    Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
    
  All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)
  
    Ass.Filagini-Vulpietum
    
    Ass.Airetum praecocis (zespół śmiałki wczesnej)
    
    Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
    
    Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
    
    Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
    
    Ass.Diantho-Armerietum elongate (zespół goździka i zawciągu pospolitego)
    
    Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
    
  All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)
  
    Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
    
    Ass.Sileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)
    
    Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
    
    Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
    
    Ass.Festuco-Elymetum arenarii
    
    Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
    
    Ass.Kochietum arenariae
    
    Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
    
    Ass.Thymo-Potentilletum puberulae