atlas-roslin.pl

(rząd) O.Corynephoretalia canescentisR.Tx. 1937

psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Corynephoretalia canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Corynephoretalia canescentis — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Corynephoretalia canescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Corynephoretalia canescentis

🔵 All.Corynephorion canescentis - śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe - śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe
🔵 Ass.Spergulo-Corynephoretum - murawy szczotlichowe - murawy szczotlichowe
🔵 Ass.Corniculario-Cladonietum mitis
🔵 Ass.Polytricho piliferi-Stereocauletum condensati
🔵 Ass.Agrostietum coarctatae (vinealis)
🔵 All.Koelerion albescentis - murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych - murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych
🔵 Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis - zespół kocanki i jasieńca piaskowego - zespół kocanki i jasieńca piaskowego
🔵 Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae
🔵 All.Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae - napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie - napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie
🔵 Ass.Filagini-Vulpietum
🔵 Ass.Airetum praecocis - zespół śmiałki wczesnej * - zespół śmiałki wczesnej
🔵 Ass.Airo caryophylleae-Festucetum ovinae
🔵 Ass.Sclerantho-Herniarietum glabrae
🔵 Ass.Sileno conicae-Cerastietum semidecandri
🔵 Ass.Diantho-Armerietum elongate - zespół goździka i zawciągu pospolitego - zespół goździka i zawciągu pospolitego
🔵 Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi
🔵 All.Koelerion glaucae - śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym - śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym
🔵 Ass.Corynephoro-Silenetum tataricae
🔵 Ass.Sileno otitis-Festucetum - zespół lepnicy i kostrzewy owczej - zespół lepnicy i kostrzewy owczej
🔵 Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae - zespół kostrzewy i strzęplicy sinej - zespół kostrzewy i strzęplicy sinej
🔵 Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii
🔵 Ass.Festuco-Elymetum arenarii
🔵 Ass.Cerastio-Androsacetum septentrionalis
🔵 Ass.Kochietum arenariae
🔵 Ass.Diantho arenarii-Festucetum polesicae
🔵 Ass.Thymo-Potentilletum puberulae
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji