atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimiFijałk. 1978 em. Głow. 1988

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco rubrae-Equisetetum ramosissimi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)