atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii Głow. 1988

Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucaeKoelerion glaucaeFestuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)Festuco-Elymetum arenarii

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Koelerio-Astragaletum arenarii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)