atlas-roslin.pl

(związek) All.Arabidopsidion thalianae Pass. 1964

Sedo albi-Veronicion dilleni (Oberd. 1957) Korneck 1974

termofilne, pionierskie murawy i „ogródki alpejskie” na skałach krzemianowych piętra pogórza i regla dolnego; odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Arabidopsidion thalianae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Arabidopsidion thalianae

  Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis (naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika)