atlas-roslin.pl

(związek) All.Koelerion albescentis R.Tx. 1937

murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych
Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canescentis Corynephoretalia canesce… Corynephoretalia c…Corynephoretalia canescentisCorynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe)Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae (napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Koelerion albescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion albescentis

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Koelerion albescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Koelerion albescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Koelerion albescentis

  Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
  
  Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae