(związek) All.Koelerion albescentis R.Tx. 1937

murawy piaskowe na nadmorskich wydmach szarych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Koelerion albescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion albescentis

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Koelerion albescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Koelerion albescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Koelerion albescentis

  Ass.Helichryso-Jasionetum litoralis (zespół kocanki i jasieńca piaskowego)
  
  Ass.Trifolio-Anthyllidetum maritimae