atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931

zespół kostrzewy i strzęplicy sinej
Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucaeKoelerion glaucaeSileno otitis-Festucetum (zespół lepnicy i kostrzewy owczej)Koelerio-Astragaletum arenarii
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae
12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)