atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennisMoravec 1967

naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika
odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji