atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sileno otitis-Festucetum Libb. 1933

zespół lepnicy i kostrzewy owczej
Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucaeKoelerion glaucaeCorynephoro-Silenetum tataricaeFestuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej)
Sileno otitis-Festucetum
09.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Sileno otitis-Festucetum
Sileno otitis-Festucetum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sileno otitis-Festucetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sileno otitis-Festucetum — lokalnie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sileno otitis-Festucetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)