atlas-roslin.pl

(związek) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et Müller 1961

południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach
Alysso-Sedion anonim

termofilne "ogródki wapienne" piętra pogórza i regla dolnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (6110)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)