atlas-roslin.pl

(związek) All.Alysso alyssoidis-Sedion albiOberd. et Müller 1961

południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach
Alysso-Sedionanonim
termofilne "ogródki wapienne" piętra pogórza i regla dolnego; odpowiada priorytetowemu siedlisku „skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (6110)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Alysso alyssoidis-Sedion albi

🔵 Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej
🔵 Ass.Sempervivetum soboliferi - zespół rojownika pospolitego - zespół rojownika pospolitego
🔵 Ass.Cerastietum pumili - zespół rogownicy drobnej - zespół rogownicy drobnej
🔵 Ass.Allio montani-Sedetum - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji