atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco-Elymetum arenarii Steffen 1931

Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucae Koelerion glaucaeKoelerion glaucaeKoelerio-Astragaletum arenariiCerastio-Androsacetum septentrionalis
Festuco-Elymetum arenarii
11.06.2006 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco-Elymetum arenarii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco-Elymetum arenarii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco-Elymetum arenarii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)