atlas-roslin.pl

Cladonia furcata (Huds.) Schrad.

[porost]
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladonia[porost] (Cladonia foliacea)[porost] (Cladonia glauca)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw