atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Violetea calaminariae Br.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy galmanowe

niskie murawy na glabach o wysokiej zawartości metali ciężkich

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaKoelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)Asteretea tripolium (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Violetea calaminariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Violetea calaminariae

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Violetea calaminariae

  O.Violetalia calaminariae
  
    All.Armerion halleri
    
      Ass.Armerietum halleri