atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Cerastietum pumili Oberd. et Th. Müller in Th. Müller 1961

zespół rogownicy drobnej
All.Alysso alyssoidis-Sedion albi">⇑ All.Alysso alyssoidi… All. <… All.Alysso alyssoidis-Sedion albiSempervivetum soboliferi (zespół rojownika pospolitego)Allio montani-Sedetum (zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cerastietum pumili

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)