(zespół) Ass.Cerastietum pumili Oberd. et Th. Müller in Th. Müller 1961

zespół rogownicy drobnej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Cerastietum pumili

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)