atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sempervivetum soboliferi Korneck 1975

zespół rojownika pospolitego
All.Alysso alyssoidis-Sedion albi">⇑ All.Alysso alyssoidi… All. <… All.Alysso alyssoidis-Sedion albiSaxifrago tridactylitis-Poetum compressae (zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej)Cerastietum pumili (zespół rogownicy drobnej)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sempervivetum soboliferi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)