(zespół) Ass.Sempervivetum soboliferi Korneck 1975

zespół rojownika pospolitego
All.Alysso alyssoidis-Sedion albi">⇑ All.All.Alysso alyssoidis-Sedion albiSaxifrago tridactylitis-Poetum compressae (zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej)Cerastietum pumili (zespół rogownicy drobnej)
skróty

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sempervivetum soboliferi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)