atlas-roslin.pl

(związek) All.Corynephorion canescentis Klika 1934

śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Corynephorion canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Corynephorion canescentis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Corynephorion canescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)