atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sedo-ScleranthetaliaBr.-Bl. 1955

pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich
Pionierskie, naskalne zbiorowiska sukulentów i roślin jednorocznych; odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sedo-Scleranthetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Sedo-Scleranthetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Sedo-Scleranthetalia

🔵 All.Alysso alyssoidis-Sedion albi - południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach - południowo-środkowoeuropejskie, ciepłolubne zbiorowiska tzw. półek skalnych w górach
🔵 Ass.Saxifrago tridactylitis-Poetum compressae - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej - zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej
🔵 Ass.Sempervivetum soboliferi - zespół rojownika pospolitego - zespół rojownika pospolitego
🔵 Ass.Cerastietum pumili - zespół rogownicy drobnej - zespół rogownicy drobnej
🔵 Ass.Allio montani-Sedetum - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego - zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego
🔵 All.Sedo-Scleranthion
🔵 All.Arabidopsidion thalianae
🔵 Ass.Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis - naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika - naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji