atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich

Pionierskie, naskalne zbiorowiska sukulentów i roślin jednorocznych; odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis Koelerio glaucae-Corynep… Koelerio glaucae-C…Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentisCorynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sedo-Scleranthetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)