atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955

pionierskie zbiorowiska sukulentów obszarów górskich

pionierskie, naskalne zbiorowiska sukulentów i roślin jednorocznych; odpowiada siedlisku „pionierskie murawy na skałach krzemianowych ... (8230)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sedo-Scleranthetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)