takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Epilobium nutans F.W. Schmidt

wierzbownica zwieszona
na stronie — występowanie