atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione zanurzone, z kwiatami i owocami, cała łodyga ulistniona

↓nieliście nitkowate, początkowo pastorałowato zwinięte; w ich nasadzie kuliste zarodnie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W nasadzie liści kuliste zarodnie.
↑nie liście inne (jeśli nitkowate lub szydlaste, to z pochwą lub rurką w nasadzie); rośliny kwiatowe
↓nieliście z pochwiastą nasadą lub dużym, pochewkowatym albo rurkowatym przylistkiem w pachwinie, często skrętoległe
↓nieblaszka liściowa wyrasta w nasadzie pochwy lub rurki stojącej w pachwinie liścia
↓nieliście z rurką przylegającą do łodygi
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty podwodne, po 1-2 w pachwinach liści.
↑nie liście z pochwowatymi, najczęściej nieco przylegającymi przylistkami
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w wynurzających się kłosach lub główkach.
↑nie blaszka liściowa wyrasta ze szczytu pochwy tj. nasada liścia jest pochwiasta
↓nieliście ostro, kolczasto ząbkowane
Najas marina (jezierza morska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
↑nie liście całobrzegie, ponad 2 cm długości; kwiaty w kłosach lub główkach
↓nieliście równowaśko-wstęgowate, 1-10 mm szerokości
↓niezanurzone rośliny morskie
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zanurzone rośliny morskie.
↑nie rośliny słodkowodne
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny słodkowodne.
↑nie liście nitkowate lub szczeciniaste, 0.2-1 mm szerokości
↓niepochwy liściowe bez wyrostków; na łodydze zwykle pęczki liści
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w 2-8-kwiatowych główkach, zebranych w luźne skrętki.
↑nie pochwy z 1-2 łuskowatymi języczkami przy górnym końcu
↓niepochwy liściowe z jednym języczkiem; kwiaty w przerywanym kłosie; owoce siedzące
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
↑nie ujście pochwy z dwoma wyrostkami; kwiaty po 2 w kłosie, początkowo zamkniętym w pochwie liściowej; owoce długotrzoneczkowe
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
▶ Ruppia maritima L. (rupia morska)
wystepowanie - Ruppia maritima (rupia morska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody słonawe.
↑nie liście bez pochew ani rurek, najwyżej z nikłymi przylistkami; naprzeciwległe lub w okółkach
↓nieulistnienie okółkowe, najwyżej na pędach bocznych zdarza się naprzeciwległe
↓nierośliny całkowicie zanurzone; liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane, po (2) 3-6 w okółku
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
3D
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane (widoczne pod lupą), po (2) 3-6 w okółku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie rośliny najczęściej wystające częściowo z wody; liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8-18 w okółku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8-18 w okółku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście nadwodne (jeśli są) jajowate, po 3 w okółkach
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki i działki po 4; pręcików 8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie liście wszystkie w wielolistnych okółkach, nadwodne niewiele szersze od zanurzonych
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
Hippuris vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat w postaci niepozornego rąbka; pręcik jeden.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hippuris vulgaris L. (przęstka pospolita)
wystepowanie - Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie ulistnienie (prawie) naprzeciwległe
↓nieliście zbliżone do siebie parami (pozornie naprzeciwległe)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy wynurzające się, z nielicznymi kwiatami.
▶ Groenlandia densa (L.) Fourr. (rdestniczka gęsta)
wystepowanie - Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
grenlandia gęsta · rdestnica gęsta · syn. Potamogeton densus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie liście naprzeciwległe, ze zwężoną (rzadko nieco rozszerzoną) nasadą, siedzące lub ogonkowe, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty po 1-2 w pachwinach liści, rzadko w skąpokwiatowych wierzchotkach 1-ramiennych.
↓nierośliny 2-5 cm wysokości
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie, mięsiste, 2-4 mm długości i 0.3-1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie rośliny najczęściej ponad 5 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście eliptyczne lub łopatkowate, ponad 1 mm szerokości (rzadziej węższe, równowąskie, lecz wtedy ponad 7 mm długości).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nieliście szerokojajowate do szerokolancetowatych, 7-55 mm długości i 4-23 mm szerokości
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
XL
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat pojedynczy, 4-krotny; pręciki 4, słupek dolny.
▶ Ludwigia palustris (L.) Elliott (ludwigia błotna)
płytek błotny · takson wymarły na terenie Polski[491]
↑nie liście 3-15 (30) mm długości i 0.5-3 (6) mm szerokości; słupek górny
↓nieliście z małymi, błoniastymi przylistkami
Elatine hexandra (nadwodnik sześciopręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki i płatki po 3 lub 4; pręcików 3, 6 lub 8.
↑nie liście bez przylistków
↓nieogonki liściowe w nasadzie słabo rozszerzone, stojące na przeciw siebie ± zrośnięte
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podługowato-lancetowate do łopatkowatych, ostre.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Montia fontana L. (zdrojek błyszczący)
wystepowanie - Montia fontana (zdrojek błyszczący)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie ogonki liściowe w nasadzie zwężone, nie zrośnięte parami
Callitriche stagnalis (rzęśl wielkoowockowa)
3D
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie najczęściej, wycięte; liście podwodne równowąskie z dwoma zagiętymi ostrzami na szczycie (obcęgowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.104 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.76 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
  • Sotek Z., Popiela A., Kwiatkowski P., 2003 — The distribution of Montia fontana L. (Portulacaceae) in Poland [207]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji