atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione zanurzone, z kwiatami i owocami, cała łodyga ulistniona

liście nitkowate, początkowo pastorałowato zwinięte; w ich nasadzie kuliste zarodnie
*liście inne (jeśli nitkowate lub szydlaste, to z pochwą lub rurką w nasadzie); rośliny kwiatowe
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W nasadzie liści kuliste zarodnie.
▶ Pilularia globulifera L. (gałuszka kulecznica)
wystepowanie - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
liście inne (jeśli nitkowate lub szydlaste, to z pochwą lub rurką w nasadzie); rośliny kwiatowe
*liście nitkowate, początkowo pastorałowato zwinięte; w ich nasadzie kuliste zarodnie
liście z pochwiastą nasadą lub dużym, pochewkowatym albo rurkowatym przylistkiem w pachwinie, często skrętoległe
*liście bez pochew ani rurek, najwyżej z nikłymi przylistkami; naprzeciwległe lub w okółkach
blaszka liściowa wyrasta w nasadzie pochwy lub rurki stojącej w pachwinie liścia
*blaszka liściowa wyrasta ze szczytu pochwy tj. nasada liścia jest pochwiasta
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty podwodne, po 1-2 w pachwinach liści.
▶ Zannichellia palustris L. (zamętnica błotna)
wystepowanie - Zannichellia palustris (zamętnica błotna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
liście z pochwowatymi, najczęściej nieco przylegającymi przylistkami
*liście z rurką przylegającą do łodygi
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
XL
Stuckenia pectinata (stuckenia grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w wynurzających się kłosach lub główkach.
blaszka liściowa wyrasta ze szczytu pochwy tj. nasada liścia jest pochwiasta
*blaszka liściowa wyrasta w nasadzie pochwy lub rurki stojącej w pachwinie liścia
Najas marina (jezierza morska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
liście całobrzegie, ponad 2 cm długości; kwiaty w kłosach lub główkach
*liście ostro, kolczasto ząbkowane
liście równowaśko-wstęgowate, 1-10 mm szerokości
*liście nitkowate lub szczeciniaste, 0.2-1 mm szerokości
zanurzone rośliny morskie
*rośliny słodkowodne
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zanurzone rośliny morskie.
rośliny słodkowodne
*zanurzone rośliny morskie
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rośliny słodkowodne.
liście nitkowate lub szczeciniaste, 0.2-1 mm szerokości
*liście równowaśko-wstęgowate, 1-10 mm szerokości
pochwy liściowe bez wyrostków; na łodydze zwykle pęczki liści
*pochwy z 1-2 łuskowatymi języczkami przy górnym końcu
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w 2-8-kwiatowych główkach, zebranych w luźne skrętki.
pochwy z 1-2 łuskowatymi języczkami przy górnym końcu
*pochwy liściowe bez wyrostków; na łodydze zwykle pęczki liści
ujście pochwy z dwoma wyrostkami; kwiaty po 2 w kłosie, początkowo zamkniętym w pochwie liściowej; owoce długotrzoneczkowe
*pochwy liściowe z jednym języczkiem; kwiaty w przerywanym kłosie; owoce siedzące
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
▶ Ruppia maritima L. (rupia morska)
wystepowanie - Ruppia maritima (rupia morska)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wody słonawe.
liście bez pochew ani rurek, najwyżej z nikłymi przylistkami; naprzeciwległe lub w okółkach
*liście z pochwiastą nasadą lub dużym, pochewkowatym albo rurkowatym przylistkiem w pachwinie, często skrętoległe
ulistnienie okółkowe, najwyżej na pędach bocznych zdarza się naprzeciwległe
*ulistnienie (prawie) naprzeciwległe
rośliny całkowicie zanurzone; liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane, po (2) 3-6 w okółku
*rośliny najczęściej wystające częściowo z wody; liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8-18 w okółku
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
3D
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane (widoczne pod lupą), po (2) 3-6 w okółku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
rośliny najczęściej wystające częściowo z wody; liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8-18 w okółku
*rośliny całkowicie zanurzone; liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane, po (2) 3-6 w okółku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8-18 w okółku.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki i działki po 4; pręcików 8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Elatine alsinastrum L. (nadwodnik okółkowy)
wystepowanie - Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
liście wszystkie w wielolistnych okółkach, nadwodne niewiele szersze od zanurzonych
*liście nadwodne (jeśli są) jajowate, po 3 w okółkach
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
Hippuris vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat w postaci niepozornego rąbka; pręcik jeden.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Hippuris vulgaris L. (przęstka pospolita)
wystepowanie - Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłosy wynurzające się, z nielicznymi kwiatami.
▶ Groenlandia densa (L.) Fourr. (rdestniczka gęsta)
wystepowanie - Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
grenlandia gęsta · rdestnica gęsta · syn. Potamogeton densus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
liście naprzeciwległe, ze zwężoną (rzadko nieco rozszerzoną) nasadą, siedzące lub ogonkowe, całobrzegie
*liście zbliżone do siebie parami (pozornie naprzeciwległe)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty po 1-2 w pachwinach liści, rzadko w skąpokwiatowych wierzchotkach 1-ramiennych.
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie, mięsiste, 2-4 mm długości i 0.3-1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
rośliny najczęściej ponad 5 cm wysokości
*rośliny 2-5 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście eliptyczne lub łopatkowate, ponad 1 mm szerokości (rzadziej węższe, równowąskie, lecz wtedy ponad 7 mm długości).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście szerokojajowate do szerokolancetowatych, 7-55 mm długości i 4-23 mm szerokości
*liście 3-15 (30) mm długości i 0.5-3 (6) mm szerokości; słupek górny
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
XL
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Okwiat pojedynczy, 4-krotny; pręciki 4, słupek dolny.
▶ Ludwigia palustris (L.) Elliott (ludwigia błotna)
płytek błotny · takson wymarły na terenie Polski [491]
liście 3-15 (30) mm długości i 0.5-3 (6) mm szerokości; słupek górny
*liście szerokojajowate do szerokolancetowatych, 7-55 mm długości i 4-23 mm szerokości
liście z małymi, błoniastymi przylistkami
*liście bez przylistków
Elatine hexandra (nadwodnik sześciopręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki i płatki po 3 lub 4; pręcików 3, 6 lub 8.
ogonki liściowe w nasadzie słabo rozszerzone, stojące na przeciw siebie ± zrośnięte
*ogonki liściowe w nasadzie zwężone, nie zrośnięte parami
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podługowato-lancetowate do łopatkowatych, ostre.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Montia fontana L. (zdrojek błyszczący)
wystepowanie - Montia fontana (zdrojek błyszczący)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
Callitriche stagnalis (rzęśl wielkoowockowa)
3D
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie najczęściej, wycięte; liście podwodne równowąskie z dwoma zagiętymi ostrzami na szczycie (obcęgowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji