atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione, liście pływające po powierzchni

klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających klucz do roślin wodnych zanurzonych lu… klucz do roślin wo… klucz do roś…klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających🔑wodne zakorzenione o liściach nitkowatych lub szczeciniastychzanurzone formy traw szuwarowych
  
↓nieliście pływające wrębne lub złożone; kwiaty białe
  
    
↓nieliście pływające okrągławe, dłoniasto-wrębne do dłoniasto-dzielnych
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
Ranunculus peltatus (jaskier tarczowaty)
liście
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Kwiaty pojedyncze, białe; pręciki i słupki liczne.
    
    
↑nie liście pływające pierzaste; kwiaty małe, w baldachach naprzeciw liści; pręcików 5, słupek 1
Apium inudatum (selery wodne)
XL
    
  
↑nie liście pływające niepodzielone, co najwyżej ząbkowane lub karbowane
  
    
↓nieliście okrągławo-sercowate do podługowato-sercowatych lub podługowato-nerkowatych; blaszka z głębokim wcięciem w nasadzie
    
      
↓nierośliny zwykle swobodnie pływające; blaszki liściowe okrągławe, do 5 cm szerokości
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)
Hydrocharis morsus-ranae
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Blaszki liściowe okrągławe, do 5 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Hydrocharis morsus-ranae (żabiściek pływający)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie rośliny zakorzenione; blaszki liściowe 5 – 30 cm szerokości; kwiaty obupłciowe, 5-wielopłatkowe; jeśli białe to ponad 3 cm średnicy
· ta cecha diagnostyc ...
· Blaszki liściowe 5 – 30 cm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
      
        
↓nieliście bez gruczołków
Nuphar lutea
Nymphaea alba
· ta cecha diagnostyczn ...
· Kwiaty na długiej szypule wyrastającej z zakorzenionego kłącza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
        
        
↑nie liście spodem ogruczolone, dłoniasto unerwione
Nymphoides peltata
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
Nymphoides peltata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Kwiaty po kilka w kątach pływającej łodygi; płatków 5, u dołu zrośniętych, żółtych.
Nymphoides peltata (grzybieńczyk wodny)
wystepowanie
syn. Limnanthemum nymphoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
    
↑nie liście pływające lancetowate, równowąskie, jajowate lub rombowate
    
      
↓nieliście pływające rombowate, brzegiem wyraźnie ząbkowane, zebrane w różyczce
Trapa natans
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta d ...
· Kwiaty białe, pojedynczo w kątach liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Trapa natans (kotewka orzech wodny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie liście pływające całobrzegie, nie rombowate, bez rozdętych ogonków liściowych
      
        
↓nieliście pływające naprzeciwległe, licząc z ogonkiem poniżej 2 cm długości
Callitriche verna (rzęśl wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kwiaty niepozorne, w kątach liści pływających.
        
        
↑nie liście pływające licząc z ogonkami ponad 5 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Kwiaty w kłosach lub wiechach wierzchotkowych.
        
          
↓nieliście bez przylistków i gatek
Luronium natans (elisma wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Kwiaty w wiechowatych lub baldachowatych kwiatostanach wierzchotkowych.
          
          
↑nie liście w nasadzie z jednym dużym przylistkiem lub rurkowatą gatką
          
            
↓nieliście pierzasto unerwione, z gatką w nasadzie
Polygonum amphibium
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Listków okwiatu 5, różowych; pręcików 5.
Polygonum amphibium (rdest ziemnowodny)
wystepowanie
syn. Persicaria amphibia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie unerwienie liści równoległe, nasada z rurkowatym lub postrzępionym przylistkiem
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· Listki okwiatu zielone lub brązowe, 4; pręciki 4.