atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione zanurzone, płonne o liściach wstęgowatych

  
↓nieliście z cienkobłoniastym przylistkiem/języczkiem w pachwinie
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
  
  
↑nie liście bez przylistków w nasadzie
  
    
↓nieliście zanurzone wyraźnie 3-kanciaste
Butomus umbellatus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Butomus umbellatus (łączeń baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie liście zanurzone płaskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
    
      
Schoenoplectus tabernaemontani (oczeret Tabernaemontanusa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście zanurzone (1.5) 3 – 9 mm szerokości, wyciągnięte w długi i delikatny szczyt; pochwy 12 – 30 mm długości.
      
      
↑nie kłącze białawe lub szarawe
      
        
↓nieliście z kilem przynajmniej w nasadzie, stosunkowo sztywne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądow ...
        
          
↓nienerwy podłużne jasno przeświecające, ciemniejszych poprzecznych brak lub bardzo słabo widoczne
Sparganium erectum
Sparganium erectum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowe ...
· Kil wyraźny, liście w dolnej części ± 3-kanciaste.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Sparganium erectum (jeżogłówka gałęzista)
wystepowanie
syn. Sparganium ramosum · Sparganium ramosum · Spargarnium erectum ssp. erectum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie nerwy podłużne i poprzeczne wyraźne, wszystkie ciemne, połączone pod kątem prostym
Sparganium emersum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· Kil wykształcony, lecz u liści zanurzonych tylko na części długości w postaci płaskiej wypukłości.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Sparganium emersum (jeżogłówka pojedyncza)
wystepowanie
syn. Sparganium simplex · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
↑nie liście zupełnie bez kila, zanurzone bardzo delikatne i przeświecające
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
        
          
↓nieliście zanurzone z licznymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami drobne
Alisma gramineum (żabieniec trawolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym r ...
          
          
↑nie liście zanurzone z nielicznymi, równie silnymi nerwami podłużnymi; pola między nerwami duże
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...