Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Potamogeton (rdestnica)kl 5983
Liście eliptyczne lub jajowate do równowąsko lancetowatych lub podługowato równowąskich, z wypukłymi krawędziami, 1-13(21)× dłuższe niż szersze, przynajmniej niektóre ponad 4mm szerokości, zwykle 5-60mm szerokości;
całobrzegie lub piłkowane, siedzące lub ogonkowe, zanurzone lub pływające;
(3)5-35-nerwowe; nerwy poprzeczne zawsze wyraźne;
liście w pączkach zwinięte (za wyjątkiem rdestnicy kędzierzawej (Potamogeton crispus)).
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton (rdestnica)kl 5983
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Potamogeton (rdestnica)kl 5983
↓nie(z) liście szeroko równowaskie, zwykle kędzierzawe, z widocznym gołym okiem drobnym piłkowaniem
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
3D
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłos z 3-8 kwiatami; owocolistki i owoce w nasadzie zrośnięte po 4; dzióbek ± tak długi lub nieco dłuższy od reszty owocu, hakowato zgięty; szypułka kłosa niezgrubiała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście lancetowate, eliptyczne, jajowate lub jajowato-podługowate, mikroskopijnie piłkowane lub całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· brzegiem w górnej części mikroskopijnie (lupa!) piłkowane lub całobrzegie; płaskie lub umiarkowanie kędzierzawe, siedzące lub ogonkowe;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście zanurzone długoogonkowe (1-8cm) lub wszystkie zanurzone zredukowane, liściakowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· LUB wszystkie zanurzone liście zredukowane, liściakowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) są tylko liście zanurzone i z wyraźnym nasadzonym ostrzem
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki liści łodygowych z dwoma wysokimi kilami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście pływające zwykle obecne; zanurzone nigdy nie mają nasadzonego ostrza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści zanurzonych z 5-17 podłużnymi nerwami; na szczycie tępa lub co najwyżej tępo szpiczasta, nigdy nie ma nasadzonego ostrza
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Podobne mogą być wodne formy rdestu ziemnowodnego (Polygonum amphibium) — nerwacja ich liści jest pierzasta a nie równoległa, kwiaty zwykle różowe lub zaczerwienione a nie zielone do jasnobrązowych.
↓nie(z) ogonek liściowy na końcowym odcinku jaśniejszy, węższy; liście zanurzone liściakowate
Potamogeton natans (rdestnica pływająca)
Potamogeton natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających zwykle z 17-31 podłużnymi nerwami; w nasadzie sercowate lub okrągłe, rzadziej klinowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) ogonek liściowy pływających cały podobny; liście zanurzone z blaszką liściową
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających z 9-23 podłużnymi nerwami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ogonek liści pływających wyraźnie krótszy od blaszki
Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona)
XL
Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających cienka, błoniasta, przeświecająca; w nasadzie szeroko klinowata do uciętej lub płytko sercowatej; szeroko owalno-eliptyczna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton coloratus HORNEM. (rdestnica zabarwiona)
syn. Potamogeton coloratus Vahl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Dawniej koło Ustki.
↑nie (z) ogonek liści pływających tylko nieco krótszy lub wyraźnie dłuższy od blaszki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających skórzasta, ± nieprzeświecająca; w nasadzie przeważnie powoli klinowata zwężająca się i ± płynnie przechodząca w ogonek liściowy..
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) owocki 2-2.5 mm; blaszka pływająca 1-8 cm, z 9-19 nerwami
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających 1-7.5 cm długości, 1.5-3.5 (4) cm szerokości, z 9-19 podłużnymi nerwami, eliptyczno lancetowate, u podstawy zwężone lub najwyżej słabo sercowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton polygonifolius Pourr. (rdestnica podługowata)
wystepowanie - Potamogeton polygonifolius (rdestnica podługowata)
syn. Potamogeton oblongus Viv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody oligotroficzne.
↑nie (z) owocki 2.9-4 mm; blaszka pływających 6-14 (30) cm, z 15-23 nerwami
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
liście P. nodosus mogą czasami przypominać liście rdestnicy pływającej (Potamogeton natans), jednak nie mają u nasady wycięcia i przeźroczystego ogonka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści pływających 6-14 (30) cm długości, 2-3.5 (4) cm szerokości, z 15-23 podłużnymi nerwami, eliptyczna do podługowato lancetowatej, stopniowo przechodząca w ogonek, szybko ulega rozkładowi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton nodosus Poir. (rdestnica nawodna)
wystepowanie - Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
syn. Potamogeton fluitans Roth p.p. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wody wolno płynące.
↑nie (z) liście zanurzone siedzące lub na bardzo krótkich ogonkach (środkowe 0-7 (10)mm)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Jeśli są liście pływające po powierzchni wody to i one krótkoogonkowe.
↓nie(z) liście zanurzone wąskolancetowate, wąskopodługowate, 2-8 (10) mm szerokości; 5-7-nerwowe
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście pływające (jeśli wykształcone) jajowate do jajowato-lancetowatych, często zaostrzone; z długim ogonkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton gramineus L. (rdestnica trawiasta)
wystepowanie - Potamogeton gramineus (rdestnica trawiasta)
syn. Potamogeton heterophyllus Schreb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
(z) liście zanurzone obejmują łodygę wpół zaokrągloną nasadą, podługowato-lancetowate, do 13 mm szerokości
Potamogeton ×nitens (rdestnica lśniąca)
XL
Potamogeton ×nitens (rdestnica lśniąca)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki podługowato-trójkątne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton ×nitens Weber (rdestnica lśniąca)
wystepowanie - Potamogeton ×nitens (rdestnica lśniąca)
Potamogeton gramineus × perfoliatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Czyste wody.
↑nie (z) liście zanurzone szerokie, 10-60 mm; (7) 9-33-nerwowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) przynajmniej niektóre liście zanurzone krótkoogonkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście zanurzone tępo szpiczaste, całobrzegie; szypuła owocostanu średnicy łodygi
Potamogeton coloratus (rdestnica zabarwiona)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liści pływających wyraźnie krótszy od blaszki, 1-2 cm długości, stanowi 1/10-1/2 długości blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton coloratus HORNEM. (rdestnica zabarwiona)
syn. Potamogeton coloratus Vahl. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) liście zanurzone z ostrzem lub szpiczaste, mikroskopijnie ząbkowane; szypuła owocostanu grubsza od łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liści pływających (o ile jest) niewiele krótszy lub wyraźnie dłuższy od, stanowi 1/2-4 długości blaszki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) ogonki wszystkich liści zanurzonych ± tej samej długości; brak liści pływających
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
Potamogeton lucens (rdestnica połyskująca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brak pływających skórzastych liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) ogonki liści zanurzonych dłuższe przy końcu pędu; liści pływające czasem obecne z ogonkami do 5cm
Potamogeton ×angustifolius (rdestnica wąskolistna)
Potamogeton ×angustifolius (rdestnica wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Czasem obecne liści pływające z ogonkami do 5 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton ×angustifolius Brecht. et J. Presl (rdestnica wąskolistna)
wystepowanie - Potamogeton ×angustifolius (rdestnica wąskolistna)
rdestnica Ziza · syn. Potamogeton ×zizii W.D.J. Koch ex Roth · Potamogeton gramineus × lucens · Potamogeton ×zizii Mert. et W.D.J. Koch · Potamogeton gramineus × lucens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) wszystkie liście zanurzone siedzące
↓nie(z) nasada liścia szeroko sercowato obejmująca; liście zwykle >3.5× dłuższe niż szersze
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
XL
Potamogeton perfoliatus (rdestnica przeszyta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zanurzone jajowato lancetowate do okrągło jajowatych, 18-80 mm długości, 1.1-3.7× dłuższe niż szersze, całobrzegie lub tylko przy wierzchołku mikroskopijnie piłkowane, wierzchołek płaski, tępy; szorstkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) nasad liścia klinowata lub zaokrąglona, lub tylko częściowo obejmująca; liście zwykle smuklejsze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zanurzone wąsko lancetowate do jajowato podługowatych, (4.5) 6-22 cm długości, zwykle 3.5-7.5 (11)× dłuższe niż szersze, bardzo rzadko krótsze; całobrzegie.
↓nie(z) rośliny na świeżo i po wysuszeniu z rdzawymi do czerwonobrązowych barwami; owocki do 3.8 mm długości
Potamogeton alpinus (rdestnica alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocki 2.7-3.8 mm długości, ochrowozielone do jasnych czerwonobrązowych, z kilem na grzbiecie. Szypułka niezbrubiała.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) rośliny świeże i po wysuszeniu ciemnozielone; owocki ponad 4.5 mm długości
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
XL
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
Potamogeton praelongus (rdestnica wydłużona)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocki 4.5-5.8 mm długości, żywozielone, po wysuszeniu czernozielone; grzbiet z kilem. Szypułka do 30 cm długości i więcej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton (rdestnica)kl 5983
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.331 [71.8]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.530 [15]
  • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.175 [86.4]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.772 [40]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji