atlas-roslin.pl

Potamogeton - wąskolistne

Potamogeton Potamogeton Potamogeton PotamogetonPotamogeton🔑mieszańce w rodzaju PotamogetonPotamogeton - szerokolistne
Liście równowąskie, nitkowate do szczeciniastych, ich krawędzie prawie na całej długości równoległe, 13 – 260× dłuższe niż szersze, 0.2 – 4 (5) mm szerokości;
wszystkie całobrzegie, siedzące, zanurzone;
3 – 5 nerwowe (pod silnym powiększeniem lub oglądane pod światło, widoczne są 10 – 28 cienkie pasma sklerenchymy, wydające się nerwami); z nieregularnymi, często niewyraźnymi nerwami poprzecznymi;
w pączkach leżą jeden za drugim.
cechy diagnostyczne w kluczu:Potamogeton (rdestnica)kl 5982
  
↓nie(z) łodyga silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Łodyga, zwłaszcza w górze, silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  
    
↓nie(z) kłosy cylindryczne; liście 5-nerwowe
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądo ...
· Zalążnia z 1 – 2 płodolistków.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zewnętrzną, bardzo cienką parę nerwów, najłatwiej obserwować na w pełni rozwiniętych liściach w dole łodygi - już żółknących, na wczesnym etapie zamierania. Należ mieć na uwadze imitację ich przez włókna sklerenchymatyczne.
    
    
↑nie (z) kłosy elipsoidalne do kulistych; liście 3-nerwowe
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ozn ...
· Zalążnia z jednego płodolistka.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
  
↑nie (z) łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładan ...
· Łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami, nigdy nie jest oskrzydlona; 0.2 – 0.8 mm średnicy.
  
    
↓nie(z) liście prawie szczeciniaste, ±szerokości łodygi
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
przekrój liścia w nasadowej części (szeroki i wysoki/gruby nerw główny)
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
na ogół z 4 wykształcone tylko 1 (3) owoce
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Nerw środkowy zajmuje 1/4 – 2/3 szerokości blaszki, gruby, wyraźnie wystający po spodniej stronie liścia, po bokach bez szeregów przejrzystych komórek; dwa nerwy boczne mało wyraźne, prawie niedostrzegalne stąd liść pozornie jednonerwowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
    
    
↑nie (z) liście równowąskie, znacznie szersze od łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Nerw środkowy nieznacznie wystający po spodniej stronie liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
    
      
↓nie(z) liście 5-nerwowe; przylistki w dole gatkowato zrośnięte, w górze zwykle widlasto podzielone
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
liście tępe lub nieco zaostrzone z wyraźnym kończykiem
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
3 do 5 nerwów
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
postrzępione stare języczki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Liście (3) 5-nerwowe; silniejsze czasem z 7 (9), a na gałązkach z 3 nerwami; wyraźnie ostrokończyste; 1.5 – 2.5 (3.5) mm szerokości; w nasadzie z guzkami. Nerw środkowy po bokach bez szeregów prześwitujących komórek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
wystepowanie
syn. Potamogeton mucronatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
↑nie (z) liście 3-nerwowe; przylistki niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Przylistki niepodzielone.
  Podobna zamętnica błotna (Zannichellia palustris s.l.) różni się liśćmi pozornie naprzeciwległymi lub zbliżonymi w pozornych okółkach, niedostrzegalnymi przylistkami, ubogim kwiatostanem w kątach liści i nieco wygiętymi owocami.
      
        
↓nie(z) nerw środkowy płaski, obramowany pasem przeświecających komórek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Na łodydze, przy nasadzie liści dwa wyraźne gruczołki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
        
          
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
3D
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Liście na szczycie zaokrąglone, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; przeważnie 2.1 – 3.5 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
wystepowanie
syn. Potamogeton obtusifolius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) szypuła znacznie dłuższa od owocostanu; liście do 1.5 (2) mm, krótko zaostrzone
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Liście na szczycie krótko zaostrzone, często z krótkim kończykiem; wszystkie liście do 1.5 (2) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
        
↑nie (z) nerw środkowy wystaje spodem, bez prześwitujących komórek wzdłuż niego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Gruczołki na łodydze przy nasadzie liści słabo rozwinięte lub brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
  
        
          
↓nie(z) przylistki włókniste, tylko w nasadzie gatkowato zrośnięte, potem postrzępione
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Przylistki włókniste, tylko przy nasadzie gatkowato zrośnięte, na łodydze głównej do 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie (z) przylistki delikatne, początkowo prawie całe zrośnięte, rurkowato obejmujące łodygę, zupełnie zamierające
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Przylistki delikatne, do 10 (15) mm długości, (a przy szczycie łodygi i gałązki) początkowo zrośnięte ze sobą obydwoma krawędziami, rurkowato obejmują łodygę nad węzłem (w przekroju poprzecznym eliptyczne), stopniowo pękające po stronie dalszej od liścia i zupełnie obumierające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony ...
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
wystepowanie
syn. Potamogeton panoramitanus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu