Liście równowąskie, nitkowate do szczeciniastych, ich krawędzie prawie na całej długości równoległe, 13-260× dłuższe niż szersze, 0.2-4(5)mm szerokości;
wszystkie całobrzegie, siedzące, zanurzone;
3-5 nerwowe (pod silnym powiększeniem lub oglądane pod światło, widoczne są 10-28 cienkie pasma sklerenchymy, wydające się nerwami); z nieregularnymi, często niewyraźnymi nerwami poprzecznymi;
w pączkach leżą jeden za drugim.
↓nie(z) łodyga silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga, zwłaszcza w górze, silnie spłaszczona, ostrokanciasta do oskrzydlonej;
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kłosy cylindryczne; liście 5-nerwowe
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
XL
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia z 1-2 płodolistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton compressus L. (rdestnica ściśniona)
wystepowanie - Potamogeton compressus (rdestnica ściśniona)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Zewnętrzną, bardzo cienką parę nerwów, najłatwiej obserwować na w pełni rozwiniętych liściach w dole łodygi - już żółknących, na wczesnym etapie zamierania. Należ mieć na uwadze imitację ich przez włókna sklerenchymatyczne.
↑nie (z) kłosy elipsoidalne do kulistych; liście 3-nerwowe
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
XL
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnia z jednego płodolistka.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton acutifolius Link (rdestnica ostrolistna)
wystepowanie - Potamogeton acutifolius (rdestnica ostrolistna)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga na całej długości obła lub umiarkowanie spłaszczona z zaokrąglonymi kantami, nigdy nie jest oskrzydlona; 0.2-0.8 mm średnicy.
↓nie(z) liście prawie szczeciniaste, ± szerokości łodygi
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
przekrój liścia w nasadowej części (szeroki i wysoki/gruby nerw główny)
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
na ogół z 4 wykształcone tylko 1 (3) owoce
Potamogeton trichoides (rdestnica włosowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nerw środkowy zajmuje 1/4-2/3 szerokości blaszki, gruby, wyraźnie wystający po spodniej stronie liścia, po bokach bez szeregów przejrzystych komórek; dwa nerwy boczne mało wyraźne, prawie niedostrzegalne stąd liść pozornie jednonerwowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście równowąskie, znacznie szersze od łodygi
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nerw środkowy nieznacznie wystający po spodniej stronie liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście 5-nerwowe; przylistki w dole gatkowato zrośnięte, w górze zwykle widlasto podzielone
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
liście tępe lub nieco zaostrzone z wyraźnym kończykiem
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
3 do 5 nerwów
Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
postrzępione stare języczki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście (3) 5-nerwowe; silniejsze czasem z 7 (9), a na gałązkach z 3 nerwami; wyraźnie ostrokończyste; 1.5-2.5 (3.5) mm szerokości; w nasadzie z guzkami. Nerw środkowy po bokach bez szeregów prześwitujących komórek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton friesii Rupr. (rdestnica szczeciolistna)
wystepowanie - Potamogeton friesii (rdestnica szczeciolistna)
syn. Potamogeton mucronatus Schrad. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) liście 3-nerwowe; przylistki niepodzielone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki niepodzielone.
  Podobna zamętnica błotna (Zannichellia palustris s.l.) różni się liśćmi pozornie naprzeciwległymi lub zbliżonymi w pozornych okółkach, niedostrzegalnymi przylistkami, ubogim kwiatostanem w kątach liści i nieco wygiętymi owocami.
↓nie(z) nerw środkowy płaski, obramowany pasem przeświecających komórek
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na łodydze, przy nasadzie liści dwa wyraźne gruczołki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
XL
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
3D
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie zaokrąglone, zwykle z bardzo krótkim kończykiem; przeważnie 2.1-3.5 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton obtusifolius Mert. et W.D.J. Koch (rdestnica stępiona)
wystepowanie - Potamogeton obtusifolius (rdestnica stępiona)
syn. Potamogeton obtusifolius Mert. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) szypuła znacznie dłuższa od owocostanu; liście do 1.5 (2) mm, krótko zaostrzone
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
XL
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
duże gruczoły węzłowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na szczycie krótko zaostrzone, często z krótkim kończykiem; wszystkie liście do 1.5 (2) mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton berchtoldii Fieber (rdestnica Berchtolda)
wystepowanie - Potamogeton berchtoldii (rdestnica Berchtolda)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) nerw środkowy wystaje spodem, bez prześwitujących komórek wzdłuż niego
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Gruczołki na łodydze przy nasadzie liści słabo rozwinięte lub brak.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
↓nie(z) przylistki włókniste, tylko w nasadzie gatkowato zrośnięte, potem postrzępione
Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki włókniste, tylko przy nasadzie gatkowato zrośnięte, na łodydze głównej do 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton rutilus Wolfg. (rdestnica błyszcząca)
wystepowanie - Potamogeton rutilus (rdestnica błyszcząca)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) przylistki delikatne, początkowo prawie całe zrośnięte, rurkowato obejmujące łodygę, zupełnie zamierające
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
XL
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przylistki delikatne, do 10 (15) mm długości, (a przy szczycie łodygi i gałązki) początkowo zrośnięte ze sobą obydwoma krawędziami, rurkowato obejmują łodygę nad węzłem (w przekroju poprzecznym eliptyczne), stopniowo pękające po stronie dalszej od liścia i zupełnie obumierające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potamogeton pusillus L. (rdestnica drobna)
wystepowanie - Potamogeton pusillus (rdestnica drobna)
syn. Potamogeton panoramitanus Biv. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 [86.4]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
 • Zalewska-Gałosz J., 2008 — Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie. [250]
 • Nowak A., Nowak S., Czerniawska-Kusza I., 2007 — Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland) [251]
 • Pliszko A., 2012 — Materiały do flory roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego [Materials to the flora of vascular plants of the Zachodniosuwalskie Lakeland] [252]
 • Pliszko A., 2010 — Notatki florystyczne z Filipowa i okolic (Pojezierze Zachodniosuwalskie) [Floristic notes from the Filipow village and its surroundings (Zachodniosuwalskie Lakeland)] [253]
 • Kozłowska K., 2009 — Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych w SE części Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego (Bieszczady Zachodnie) [Rare and interesting vascular plants in the SE part of the Ciśniańsko-Wetliński Landscape Park (the Western Bieszczady Mts)] [254]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji