atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sphagnetalia magellanici (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968

zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sphagnetalia magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)