atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sphagnetalia magellanici(Pawłowski in Pawłowski et al.1928) Kästner et Floßner 1933[229] [🔉 sfag·ne·ta·li·a ma·gel·la·ni·ci]

zbiorowiska kępkowe torfowisk wysokich
Erico-Ledetalia palustris(Nordhagen 1937) R. Tx. 1937 p.p.[229] · Sphagnetalia magellanici(Pawł. 1928) Moore (1964) 1968[14][jako główna]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Rząd obejmuje zbiorowiska kępek torfowisk wysokich typu atlantyckiego (i bałtyckiego) oraz fazy kępkowo-leśnej torfowisk wysokich typu kontynentalnego strefy umiarkowanej i borealnej Holarktis o charakterze subkontynentalnym.

space

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sphagnetalia magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Sphagnetalia magellanici

🟢 All.Sphagnion magellanici - mszary * - mszary
🔵 GrAss.torfowiska wysokie nieleśne *
🟢 Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici - mszar kępowy torfowca magelańskiego * - mszar kępowy torfowca magelańskiego
🟢 Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum vaginati - zespół wełnianki pochwowatej i torfowca kończystego - zespół wełnianki pochwowatej i torfowca kończystego
🔵 Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
🟢 Ass.Erico-Sphagnetum medii - mszar kępowy z wrzoścem bagiennym - mszar kępowy z wrzoścem bagiennym
🔵 GrAss.torfowiska wysokie leśne *
🔵 Ass.Pino mugo-Sphagnetum - torfowisko wysokie z sosna górską - torfowisko wysokie z sosna górską
🟢 Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici - kontynentalne tofowiska wysokie * - kontynentalne tofowiska wysokie
🔵 All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi - subarktyczno-borealne torfowiska wysokie - subarktyczno-borealne torfowiska wysokie
🔵 Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej - zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji