atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Sphagnetum magellanici (Malc. 1929) Kästner et Flössner 1933

mszar kępowy torfowca magelańskiego
Sphagnetum medii Kästn. 1933
torfowiska wysokie nieleśne torfowiska wysokie nieleśne torfowiska wysokie niele… torfowiska wysokie…torfowiska wysokie nieleśneErico-Sphagnetum (mszar kępowy z wrzośćcem bagiennym)Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax
Sphagnetum magellanici
02.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski
Sphagnetum magellanici

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Sphagnetum magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Sphagnetum magellanici — regionalnie ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Sphagnetum magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.