atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Andromedo-Sphagnetum magellaniciBogdanowskaja-Gienev 1928[229] [🔉 an·dro·me·do-sfag·ne·tum ma·gel·la·ni·ci]

mszar kępowy torfowca magelańskiego
Sphagnetum magellanici(Malcuit 1929) Kästner et Floßner 1933 nom. ambig.[14][jako główna] [🔉 sfag·ne·tum ma·gel·la·ni·ci] · Sphagnetum mediiKästn. 1933 · Sphagnetum medio-rubelliSchwickerath 1933 sensu auct. polon. p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Nie: Sphagnetum medii Malcuit 1929 i nie: Sphagnetum medii Jonas 1932, i nie: Sphagnetum medii subatlanticum R. Tx. 1937[229] [MS (2024-2-2)]
Andromedo-Sphagnetum magellanici - mszar kępowy torfowca magelańskiego
XL
Sphagnetum magellanici
Sphagnetum magellanici
Najszerzej rozpowszechniony zespół skrajnie ubogich, kwaśnych środkowoeuropejskich torfowisk wysokich zarówno typu kontynentalnego (gdzie zasiedla całą powierzchnię w ich fazie kępkowo-leśnej) jak i typu atlantyckiego (gdzie zasiedla kępki)

space

Kępy są budowane głównie przez mchy torfowce (Sphagnum): torfowiec magellański (Sphagnum magellanicum), torfowiec brunatny (Sphagnum fuscum), torfowiec czerwonawy (Sphagnum rubellum) i torfowiec ostrolistny (Sphagnum capillifolium), w mniejszym stopniu przez inne mchy, np.: płonnik cienki (Polytrichum strictum) i próchniczek błotny (Aulacomnium palustre); są poprzetykane pędami modrzewnicy pospolitej (Andromeda polifolia) i oplecione płożącymi się gałązkami żurawiny błotnej (Oxycoccus palustris). W dolinkach pojawiają się pojedyncze gatunki klasy Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae.

space

Ponadto często występują: wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum), bagno zwyczajne (Ledum palustre) i gatunki borowe jak: borówka czarna (Vaccinium myrtillus), widłoząb Bergera (Dicranum undulatum) i inne.

space

Zespół występuje na licznych stanowiskach, całym niżu Polski i w górach po regiel dolny.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 2190 ds - wilgotne zagłębienia międzywydmowe · 7110!priorytetowe ds2 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) · 7120 ds2 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici — regionalnie ≡ ChO.[14], lok. Ch. All., O. et Cl. (Centr. Ass.)[229]

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji