atlas-roslin.pl

(rząd) O.Erico-Sphagnetalia papillosiSchwickerath 1940[229] [🔉 e··ri·ko-sfag·ne·ta·li·a pa·pil·lo·si]

atlantyckie mokre wrzosowiska
Sphagno-EricetaliaBr.-Bl. 1948 em. Moore (1964) 1968[14/gł.][229] [🔉 sfag·no-e·ri·ce·tal·ia]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Rząd obejmuje zbiorowiska charakterystyczne dla oceanicznego klimatu zachodnio-północnej Europy tj. nie klimatu Polski. Są to płytkie torfowiska i podmokłe wrzosowiska z gatunkami o atlantyckim typie zasięgu. Zajmują one zwykle zagłębienia terenu, o dużym wahaniu poziomu wody gruntowej w okresie wegetacji; na glebach torfowych lub oglejonych bielicach.

space

U nas w zasięgu pewnych wpływów klimatu suboceanicznego, na zachodzie, północnym-zachodzie i na wybrzeżu Bałtyku, występuje tylko jedno zbiorowisko tego rzędu — Ass.Ericetum tetralicis; jest to na bezwzględnej wschodniej granicy zasięgu i dlatego jest ono florystycznie silnie zubożone, bez większość gatunków charakterystycznych.

Do rzędu należy jeden występujący u nas zespół — Ass.Ericetum tetralicis.
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Erico-Sphagnetalia papillosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Erico-Sphagnetalia papillosi

🟢 All.Ericion tetralicis - atlantyckie mokre wrzosowiska - atlantyckie mokre wrzosowiska
🟢 Ass.Ericetum tetralicis - mokre wrzosowiska z wrzoścem bagiennym - mokre wrzosowiska z wrzoścem bagiennym
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji