atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pino mugo-SphagnetumKästner et Flössner 1933 em. Neuhäusl 1969 corr. Dierss. 1975

odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Pino mugo-Sphagnetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pino mugo-Sphagnetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pino mugo-Sphagnetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji