atlas-roslin.pl

(związek) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi (Nordh. 1936) R.Tx. 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi

  Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci