atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.torfowiska wysokie leśne

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.torfowiska wysokie leśne

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.torfowiska wysokie leśne

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.torfowiska wysokie leśne

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.torfowiska wysokie leśne

  Ass.Pino mugo-Sphagnetum
  
  Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici (kontynentalne tofowiska wysokie)