atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi(Zlatn. 1928, Rudoph et all. 1928) Rübel 1933 em. Dierss. 1975

autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Pino mugo-Sphagnetum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji