atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi(Zlatn. 1928, Rudoph et all. 1928) Rübel 1933 em. Dierss. 1975 [🔉 e·ri·o·fo·ro-tri·cho·fo·re·tum cēs·pi·to·si]

zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Pino mugo-Sphagnetum
XL
/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/: Odpowiednik Ass.Andromedo-Sphagnetum magellanici w wyższych położeniach górskich (od regla górnego, w Sudetach to 900-1000m n.p.m.) w górach Europy Środkowej.

space

W Sudetach Zachodnich tworzy rozległe fitocenozy w kompleksie z bagiennym podzespołem górnoreglowej świerczyny sudeckiej Ass.Calamagrostio villosae-PiceetumCalamagrostio-Piceetum sphagnetosum.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji