atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci(Zlatn. 1928) Jenik 1961 em. W.Mat. 1974[14] [🔉 em·pe·tro-tri·cho·fo·re·tum aus·tri·a·ci]

zespół wełnianki pochwowatej i wełnianeczki darniowej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/: Zespół występujący w wierzchowinowych torfowiskach Karkonoszy, w bezodpływowych zagłębieniach, w kilku miejscach z zrównaniu wierzchowinowym głównego grzbietu, na wysokości ok. 1400 m n.p.m. Zespół bardzo zbliżony do Ass.Eriophoro-Trichophoretum caespitosi ale na odrębność wskazuje równoczesne występowanie całej grupy gatunków charakterystycznych dla borealno-subartykcznego związku All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi m.in. malina moroszka (Rubus chamaemorus), torfowiec Lindberga (Sphagnum lindbergii), bażyna obupłciowa (Empetrum hermaphroditum) i turzyca tęga mocna (Carex bigelowii ssp. rigida).
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji