atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci (Zlatn. 1928) Jenik 1961 em. W.Mat. 1974

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Empetro-Trichophoretum austriaci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi