atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ledo-Sphagnetum magellaniciSukopp 1959 em. Neuhäusl 1969[14][229] [🔉 le·do-sfag·ne·tum ma·gel·la·ni·ci]

kontynentalne tofowiska wysokie · rojsty z bagnem zwyczajnym
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska torfowisk wysokich typu kontynentalnego.

space

Zespół zajmuje torfowiska wysokie typu kontynentalnego w ich fazie kępkowo-leśnej lub tworzy się na okrajkach takich torfowisk powstających w procesie zarastania jezior. Torfowiska wysokie tego typu ze swojej natury nie mają wyraźnej struktury kępowo-dolinkowej i w związku z tym przestrzenna struktura roślinności jest stosunkowo jednorodna.

space

Zespół ma charakter subkontynentalny i sięga na zachód po wschodnie Niemcy[229].

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne perdochoryczne • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 7110!priorytetowe ds,ds2 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) · 7120 ds2 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

Ledum palustre (bagno zwyczajne)
DO.ChAss.
🟢 
Ledum palustre (bagno zwyczajne) [Ch.[229], D.[14]] [diagnostyczny w obrębie danej formacji, dominujący, współdominujący]
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna)
DgrAss.ChAss.
🟡 
Pinus sylvestris (sosna zwyczajna) [f. turfosa] [dominujący, współdominujący]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki wyróżniające zespołu (DAss.) Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

Ledum palustre (bagno zwyczajne)
DO.ChAss.
🟢 
Ledum palustre (bagno zwyczajne) [Ch.[229], D.[14]] [diagnostyczny w obrębie danej formacji, dominujący, współdominujący]
+ przechodzące z All.Oxycocco-Empetrion hermaphroditi[14]
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji