atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Ledo-Sphagnetum magellaniciSukopp 1959 em. Neuhäusl 1969

kontynentalne tofowiska wysokie (rojsty z bagnem zwyczajnym)
Ledo-Sphagnetum magellanici
30.08.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

Ledum palustre (bagno zwyczajne)
+ przechodzące z Oxycocco-Empetrum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Ledo-Sphagnetum magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici (mszary) ⇒ regionalnie ≡ ChO.