atlas-roslin.pl

(związek) All.Sphagnion magellanici Kästner et Flössner 1933 em. Dierss. 1975

mszary

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Sphagnion magellanici

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagnion magellanici — regionalnie ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Sphagnion magellanici

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)