atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Quercetum pubescenti-petraeae Imchenetzky 1926 n.inv. Heinis 1933

dąbrowa z dębem omszonym
Lithospermo-Quercetum subboreale W.Mat et A.Mat. 1955

w Polsce jedno odległe od właściwego zasięgu stanowisko w Bielinku nad Odrą

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Quercetum pubescenti-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Quercetum pubescenti-petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Quercetum pubescenti-petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)