(związek) All.Polygono-Chenopodion Siss. 1946

zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach żyznych

zbiorowiska chwastów upraw rolnych i ogrodniczych na żyznych drobnoziarnistych glebach obojętnych lub słabo zasadowych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Polygono-Chenopodion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygono-Chenopodion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Polygono-Chenopodion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Polygono-Chenopodion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)