(związek) All.Panico-Setarion Siss. 1946

zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych siedliskach

zbiorowiska chwastów upraw rolnych i ogrodniczych na uboższych i średnio żyznych piaskach gliniastych

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Panico-Setarion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Panico-Setarion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Panico-Setarion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Panico-Setarion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)