(zespół) Ass.Galinsogo-Setarietum (R.Tx. et Beck. 1942) R.Tx. 1950

zespół żółtlicy i włośnicy sinej

typowe zborowisko upraw ogrodowych, wybitnie azotolubne, na żyznych i optymalnie wilgotnych glebach ogrodowych

Galinsogo-Setarietum
26.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Galinsogo-Setarietum
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Galinsogo-Setarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Galinsogo-Setarietum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Galinsogo-Setarietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Galinsogo-Setarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)