(zespół) Ass.Veronico-Fumarietum officinalis (Krusem. et Vlieg. 1939) R.Tx. 1950

zespół przetacznika i dymnicy pospolitej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Veronico-Fumarietum officinalis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Veronico-Fumarietum officinalis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Veronico-Fumarietum officinalis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Veronico-Fumarietum officinalis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)