(zespół) Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi Siss. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)