(zespół) Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) R.Tx. 1937

zespół złocienia polnego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)