atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Chenopodium album s.str. L. [🔉 che·no·po·di·um *]

komosa biała (s.str.)
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
pokrój; 19.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
pokrój; wokół młode rośliny komosy wielonasiennej (Chenopodium polyspermum)
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
młoda roślina
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
liście
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
kwiatostan

opis

Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
włoski mączyste na spodniej stronie liścia
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)
łodyga
Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
kwiaty
Rośliny jednoroczne. Powierzchnia z włoskami mącznymi w większej lub mniejszej liczbie; w pełni rozwinięte rośliny są jasnozielone do żółtawozielonych.

space

Ulistnienie skrętoległe, liście stosunkowo grube. Liście ogonkowe, w pełni rozwinięte jasnozielone do żółtozielonych. Blaszki liściowe dolnych i środkowych liści łodygowych rombowate, rombowatojajowate do rombowatolancetowatych, dłuższe niż szersze, brzeg nierówno, drobno ząbkowany lub całobrzegi; nasada blaszki liściowej klinowata, szerokoklinowata; ogonek liściowy zwykle krótszy od blaszki; szczyt zaostrzony.

space

Kwiatostan w formie końcowego kłosa pozornego lub wiechy pozornej, w zarysie ±piramidalny, z licznymi wielokwiatowymi, zbitymi, kłębikami; ±ulistniony tylko w dolnej części.

space

Owoce ustawione poziomo, w zarysie okrągłe, owocnia ściśle przylegając do nasienia, omączona, zielonawa do żółtawej, z promieniście rozchodzącymi się jasnymi i ciemnymi smugami. Łupina nasienna niemal gładka (dołkowanie lub siateczkowanie widoczne przy bardzo dużym powiększeniu), czarna, silnie błyszcząca. Nasiono 1.2 – 1.5 mm średnicy.

Kwitnienie od czerwca do września.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.))
Gatunek bardzo pospolity na terenach ruderalnych i jako chwast upraw, zwłaszcza ogrodniczych i okopowych, na terenach niepodmokłych. Bez szczególnych preferencji co do rodzaju gleby lub jej kwasowości.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030619.17.03 - Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.)); Zdbice, k. Wałcza
030619-17
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #9
znalezisko 20100828.3b.10 - Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.)); Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy
100828-3b
leg. Marek Snowarski
/Siechnice k. Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #3, 1.3D
znalezisko 20050803.2.js - Chenopodium album s.str. (komosa biała (s.str.)); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
050803-2
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/ #4